laaggeletterdheid

Tips voor laaggeletterdheid – Hoe verhalen vertellen mensen met laaggeletterdheid en positieve gezondheid kan helpen

De uitdagingen waarmee laaggeletterden worden geconfronteerd, reiken veel verder dan de technische. Ze kunnen ook emotioneel en persoonlijk zijn. Door de expertise van deelnemers te erkennen, biedt storytelling een manier om een diepere band met laaggeletterde gebruikers te bereiken. Dit is vooral handig wanneer de deelnemers lid zijn van een gemeenschap, zoals mensen met een lagere sociaaleconomische status of mensen met beperkte toegang tot informatie. Het gebruik van storytelling om laaggeletterde burgers bijvoorbeeld te betrekken bij het maatschappelijk leven is bijzonder effectief.

Hoewel niet iedereen zichzelf identificeert als laaggeletterd, is het belangrijk om te onthouden dat mensen met een beperkte geletterdheid vaak degenen zijn die niet over de taalvaardigheden beschikken die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Mensen met autisme hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de betekenis van stijlfiguren, die moeilijk te lezen zijn voor niet-lezers. Voor degenen die zichzelf niet als laaggeletterd beschouwen, is het gebruik van afbeeldingen, afbeeldingen en video om belangrijke boodschappen over te brengen een geweldige manier om hen te betrekken.

Laaggeletterdheid is niet alleen sociaal en economisch schadelijk, maar heeft ook een zeer negatief effect op iemands leven en toekomst. Laaggeletterden worden geconfronteerd met belemmeringen om vooruit te komen, waardoor het noodzakelijk is om het te bestrijden. Om de uitdagingen van laaggeletterdheid weg te nemen, moet iedereen meewerken aan de oplossing. Dit omvat individuen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, de overheid en anderen. Als laaggeletterden hun leven willen verbeteren, moeten ze eerst hun geletterdheid ontwikkelen.

Klik hier om meer te lezen: Hetsen & Visschers